Välkommen till Proteinkvalitet.se!

Denna sajt har ett mycket enkelt syfte - att lista olika proteinkvalitet för olika livsmedel. Bara välj en kategori till höger och se hur aminosyrafördelningen ser ut. Allt över 1 (100%) är fullvärdigt protein.

Har du frågor rörande hur du bäst sammansätter din kost rekommenderar jag dig att ta kontakt med legitimerad dietist för vägledning

Uppdatering 2014-10-08: En ny Beta-version av proteinkvalitet.se ligger uppe, med möjlighet att kombinera livsmedel och välja bland uppdaterade referensvärden, samt använda både svenska och amerikanska livsmedelsdatabasen. Denna hemsida är ett hobbyprojekt och det är därför ingen given tidsram för när uppdateringen blir helt klar. Se mer här: ww2.proteinkvalitet.se