Archive for the ‘Gris’ Category

Griskött: kotlett

fredag, augusti 28th, 2009

Griskött: kotlett har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 142%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Metionin & Cystein
.Se grafisk åskådning.

Grislever

fredag, augusti 28th, 2009

Lever har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 149%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Histidin
.Se grafisk åskådning.

Grisnjure

fredag, augusti 28th, 2009

Njure har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 128%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Histidin
.Se grafisk åskådning.

Gristunga

fredag, augusti 28th, 2009

Tunga har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 167%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Histidin
.Se grafisk åskådning.

Grishjärta

fredag, augusti 28th, 2009

Hjärta har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 140%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Histidin
.Se grafisk åskådning.