Grislever

Lever har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 149%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Histidin
.Se grafisk åskådning.

Leave a Reply