Om proteinkvalitet

Proteinkvalitet, eller proteinpoäng, anger hur pass väl ett proteins uppbyggnad motsvarar behovet hos människan. Människan behöver en viss andel av de olika essentiella aminosyror som protein består av för att kunna tillgodogöra sig proteiner som byggstenar. Utöver proteinpoäng inverkar andra faktorer på hur väl vi tar upp protein, t.ex. digererbarhet.

Proteinkvaliteten på olika livsmedel som listas på proteinkvalitet.se har inte tagit hänsyn till digererbarhet, ej heller eventuella förluster vid tillagning. Aminosyramönster för alla olika livsmedel är hämtat från analysvärden som svenska livsmedelsverket publicerat. Referensvärden för en optimal protein/aminosyra komposition är baserat på publikationer från amerikanska Natural Agricultural Librarys Food and Nutrition Information Center, men samma referensvärden återfinns också inom svensk studielitteratur.

Proteinkvalitet.se är ett hobbyprojekt och är i beta fasen, buggar och fel kan förekomma.

Leave a Reply