Start

Kombinera livsmedel, beräkna proteinpoäng

Gör så här;

  1. Sök upp de livsmedel som ska kombineras. Det svenska fältet söker i Livsmedelsverkets aminosyratabeller, det engelska fältet söker i den amerikanska livsmedelsdatabasen.
  2. Ange mängd för varje livsmedel, detta anges i gram.
  3. Välj ålderskategori för beräkningen, detta då behovet skiljer sig åt i olika åldrar.
  4. Läs av resultatet som ges i procent av referensbehov. Över 100% innebär att proteinet i denna kombination av livsmedel motsvarar referensbehovet, och alltså anses vara fullvärdigt.
  5. Tänk på att alla livsmedel inte tas upp lika bra i kroppen – denna beräkning visar innehållet i livsmedlet, men beräknar inte hur stor del av livsmedlets näring som tas upp i kroppen. Läs mer om digererbarhet här.

På svenska

På engelska

Valda livsmedel

Ålder

Välj vilken ålder (i år) beräkningen gäller för:

Resultat