Livsmedel

Hirs. hela eller krossade korn

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Hirs. hela eller krossade korn, motsvarar behovet hos vuxna till 61%. Mest begränsande aminosyra är lysin.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Hirs. hela eller krossade korn motsvarar till 48% behov vid spädbarnsålder, 53% vid ålder 1-2 år, 58% vid ålder 3-10 år, 58% vid ålder 11-14 år, 59% vid 15-18 år samt 61% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Hirs. hela eller krossade korn innehåller 10.5 g protein, varav 1.94 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 0.99g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Hirs. hela eller krossade korn
220 430 990 290 450 840 350 135 520 10.5
Per gram protein
21 41 94 28 43 80 33 13 50 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
140% 137% 160% 61% 195% 211% 145% 214% 127%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts