Livsmedel

Snabbris kokt

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Snabbris kokt, motsvarar behovet hos vuxna till 83%. Mest begränsande aminosyra är lysin.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Snabbris kokt motsvarar till 66% behov vid spädbarnsålder, 72% vid ålder 1-2 år, 78% vid ålder 3-10 år, 78% vid ålder 11-14 år, 80% vid 15-18 år samt 83% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Snabbris kokt innehåller 2.4 g protein, varav 0.456 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 0.189g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Snabbris kokt
53 107 189 90 94 197 82 34 160 2.4
Per gram protein
22 45 79 38 39 82 34 14 67 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
147% 149% 133% 83% 178% 216% 149% 236% 171%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts