Livsmedel

Gröna eller gula ärter. torkade

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Gröna eller gula ärter. torkade, motsvarar behovet hos vuxna till 95%. Mest begränsande aminosyra är metionin & cystein.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Gröna eller gula ärter. torkade motsvarar till 75% behov vid spädbarnsålder, 81% vid ålder 1-2 år, 87% vid ålder 3-10 år, 91% vid ålder 11-14 år, 91% vid 15-18 år samt 95% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Gröna eller gula ärter. torkade innehåller 21.5 g protein, varav 3.41 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 1.48g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Gröna eller gula ärter. torkade
480 930 1480 1620 450 1450 860 210 1000 21.5
Per gram protein
22 43 69 75 21 67 40 10 47 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
149% 144% 117% 167% 95% 177% 174% 163% 119%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts