Livsmedel

Vignabönor eller svatrögda bönor. torkade. kokta

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Vignabönor eller svatrögda bönor. torkade. kokta, motsvarar behovet hos vuxna till 115%. Mest begränsande aminosyra är metionin & cystein.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Vignabönor eller svatrögda bönor. torkade. kokta motsvarar till 90% behov vid spädbarnsålder, 97% vid ålder 1-2 år, 105% vid ålder 3-10 år, 110% vid ålder 11-14 år, 110% vid 15-18 år samt 115% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Vignabönor eller svatrögda bönor. torkade. kokta innehåller 5.1 g protein, varav 0.845 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 0.39g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Vignabönor eller svatrögda bönor. torkade. kokta
157 210 390 345 129 467 195 63 245 5.1
Per gram protein
31 41 76 68 25 92 38 12 48 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
205% 137% 130% 150% 115% 241% 166% 206% 123%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts