Fetaost fett 25%

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Fetaost fett 25%, motsvarar behovet hos vuxna till 150%. Mest begränsande aminosyra är metionin & cystein.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Fetaost fett 25% motsvarar till 118% behov vid spädbarnsålder, 127% vid ålder 1-2 år, 138% vid ålder 3-10 år, 144% vid ålder 11-14 år, 144% vid 15-18 år samt 150% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Fetaost fett 25% innehåller 17.5 g protein, varav 3.79 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 1.59g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Fetaost fett 25%
490 990 1590 1480 578 1860 690 240 1210 17.5
Per gram protein
28 57 91 85 33 106 39 14 69 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
187% 189% 154% 188% 150% 280% 171% 229% 177%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Creme fraiche fett 34%

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Creme fraiche fett 34%, motsvarar behovet hos vuxna till 134%. Mest begränsande aminosyra är metionin & cystein.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Creme fraiche fett 34% motsvarar till 105% behov vid spädbarnsålder, 113% vid ålder 1-2 år, 123% vid ålder 3-10 år, 128% vid ålder 11-14 år, 128% vid 15-18 år samt 134% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Creme fraiche fett 34% innehåller 2 g protein, varav 0.417 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 0.185g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Creme fraiche fett 34%
49 105 185 160 59 177 65 22 127 2
Per gram protein
25 53 93 80 30 89 33 11 64 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
163% 175% 157% 178% 134% 233% 141% 183% 163%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Dophilus

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Dophilus, motsvarar behovet hos vuxna till 103%. Mest begränsande aminosyra är histidin.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Dophilus motsvarar till 77% behov vid spädbarnsålder, 86% vid ålder 1-2 år, 96% vid ålder 3-10 år, 96% vid ålder 11-14 år, 96% vid 15-18 år samt 103% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Dophilus innehåller 5 g protein, varav 1.09 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 0.48g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Dophilus
77 270 480 440 156 450 210 68 340 5
Per gram protein
15 54 96 88 31 90 42 14 68 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
103% 180% 163% 196% 142% 237% 183% 227% 174%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Camembertost fett 23%

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Camembertost fett 23%, motsvarar behovet hos vuxna till 139%. Mest begränsande aminosyra är metionin & cystein.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Camembertost fett 23% motsvarar till 107% behov vid spädbarnsålder, 118% vid ålder 1-2 år, 127% vid ålder 3-10 år, 132% vid ålder 11-14 år, 133% vid 15-18 år samt 139% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Camembertost fett 23% innehåller 21.5 g protein, varav 4.45 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 1.89g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Camembertost fett 23%
610 1140 1890 1620 657 2250 710 300 1420 21.5
Per gram protein
28 53 88 75 31 105 33 14 66 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
189% 177% 149% 167% 139% 275% 144% 233% 169%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Bröstmjölk. mogen

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Bröstmjölk. mogen, motsvarar behovet hos vuxna till 140%. Mest begränsande aminosyra är valin.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Bröstmjölk. mogen motsvarar till 111% behov vid spädbarnsålder, 123% vid ålder 1-2 år, 134% vid ålder 3-10 år, 134% vid ålder 11-14 år, 136% vid 15-18 år samt 140% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Bröstmjölk. mogen innehåller 0.9 g protein, varav 0.186 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 0.089g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Bröstmjölk. mogen
20 48 89 58 34 66 40 18 49 0.9
Per gram protein
22 53 99 64 38 73 44 20 54 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
148% 178% 168% 143% 172% 193% 193% 333% 140%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.