Livsmedel

Hamburgare stekt. fryst

Protein består av aminosyror, för att protein ska kunna nyttjas optimalt i kroppen behövs rätt mängd av de olika aminosyrorna. Detta uppnås genom att antingen kombinera olika livsmedel, eller genom att inkludera fullvärdiga proteinkällor (som täcker behov till 100%) i kosten.

Proteinsammansättningen i detta livsmedel, Hamburgare stekt. fryst, motsvarar behovet hos vuxna till 119%. Mest begränsande aminosyra är valin.

Behov av aminosyrafördelning skiljer sig åt mellan olika åldrar1; Proteinsammansättningen i Hamburgare stekt. fryst motsvarar till 104% behov vid spädbarnsålder, 111% vid ålder 1-2 år, 116% vid ålder 3-10 år, 116% vid ålder 11-14 år, 116% vid 15-18 år samt 119% hos vuxna.

För att kombinera olika livsmedel och räkna på en måltid se Proteinkvalitet startsida. Observera att näring i olika typer av livsmedel, och protein, kan tas upp olika bra i kroppen. Läs mer om detta samt DIASS och PDCAAS. Den proteinkvalitet som här beräknas har inte tagit hänsyn till hur pass bra proteiner bryts ned och tas upp i tarmsystemet, så kallad digererbarhet.

100 gram av Hamburgare stekt. fryst innehåller 16.1 g protein, varav 2.69 g grenade aminosyror (så kallade BCAA), och 1.19g Leucin2.

Beräkning*
His Ile Leu Lys Met + Cys Phe + Tyr Thr Trp Val Protein [g]
Per 100 gram av Hamburgare stekt. fryst
590 750 1190 1290 470 1090 520 165 750 16.1
Per gram protein
37 47 74 80 29 68 32 10 47 1
Referens: Vuxna 18+
15 30 59 45 22 38 23 6 39
Resultat; täcker behov till:
244% 155% 125% 178% 133% 178% 140% 171% 119%

Referenser

1 Dietary protein quality evaluation in human nutrition : report of an FAO expert consultation, 31 March-2 April, 2011, Auckland, New Zealand. x, 64.: ill. ;; 2013.
2 Livsmedelsverkets aminosyratabeller
*His, Histidin; Ile, Isoleucin; Leu, Leucin; Lys, Lysin; Met, Metionin; Cys, Cystein; Phe, Fenylalanin; Tyr, Tyrosin; Thr, Treonin; Trp, Tryptofan; Val, Valin. Mängd aminosyror anges i milligram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts