Referenser

Livsmedelsverkets aminosyratabeller

Proteinkvalitet.se baseras på livsmedelsverkets tabeller över aminosyror i livsmedel (se Livsmedelsverkets aminosyror per gram protein). Livsmedelsverket anger att deras data kommer från följande källor:

  • U.S. Department of Agriculture, Human Nutrition Information Service.Composition of Foods 8:1-12. US Gov. Printing Office, Washington DC 1976-1984.FAO.
  • Amino acid content of foods and biological data on proteins. FAO Nutrition studies 24. Rome, 1970.
  • Søndergaard H. Aminosyreinholdet i danske levnedsmidler. Statens Levnedsmiddelinstitut, Publikation nr 98, Novemeber 1984.Svanberg U, Gebre-Mehdin M, Ljungquist B, Olsson M.
  • Breast Milk composition Ethiopian and Swedish mothers. III Amino acids and other nitrogenous substances. AM J Clin Nutr 1977;30:499-507.

Vid granskning av livsmedelsverkets data, jämfört med den amerikanska databasen, som Livsmedelsverket anger som källa, skiljer sig en del livsmedel sig åt. Vissa livsmedel som helt saknar entsaka aminosyror i Livsmedelsverkets tabeller innehåller dessa aminosyror, om än i mindre mängd, i den amerikanska databasen. Eftersom livsmedelsverket har sammanställt sina tabeller från den amerikanska databasen, kan det vara en ide att försöka söka upp livsmedlet också på engelska.

Amerikanska livsmedelstabellen

Samtliga livsmedel från den amerikanska databasen där aminosyrafördelning finns är importerat från amerikanska livsmedelsverkets databas (se USDA FoodData Central). Denna databas är långt mer heltäckande samt även mer uppdaterad än Livsmedelsverkets tabeller. Många livsmedel som saknas i de svenska tabellerna återfinns här.

Referensvärden

Samtliga referensvärden är tagna från Världshälsoorganisationen (WHO) rapport på behov av aminosyror per gram protein (se WHOs rekommendationer). Dessa anger specifika värden för olika åldersgrupper, men rekommenderar som en praktisk approach att använda referensmönster för barn till alla.

For regulatory purposes, two scoring patterns are recommended, the amino acid composition of human milk for infant formulas and for all other foods and population groups the pattern for young children (6 months to 3 y); refer to Table 5 in this report.

WHOs referensdata på proteinbehov i olika åldrar;

WHOs rekommenderade förenklade beräkning;

På denna hemsida är WHOs behov i alla olika åldrar valbart vid beräkning.

Kväve eller protein

I avsaknad av data om aminosyror per gram protein hade man kunnat beräkna proteinkvalitet per mängdenhet kväve istället, och det finns argument för att detta i vissa fall hade blivit lite mer rättvisande då kvävefaktorn (beräkning av mängd protein från mängd kväve) kan ha använts slarvigt. Men eftersom mängd aminosyror anges både i livsmedelstabeller och i referens som mängd aminosyra per gram protein, har detta applicerats rätt igenom på hemsidan.